• youtube

Posts by: admin

Jovan Dučić – PODNE

PODNE Nad ostrvom punim čempresa i bora, Mlado, krupno sunce prži, puno plama; I trepti nad šumom i nad obalama…

Rekli su… o Aleksi Šantiću

Rekli su... o Aleksi Šantiću U životu ne videh čoveka tako stidljive čistote i žudi. Ja nikad nisam video tišeg…

Miroslav Mika Antić – ŽMURKE

ŽMURKE 1. Postoji nešto brže i od same mogućnosti da se čovek sporazume sa svojom mišlju. Nekakva groznica uobrazilje. Čarolija.…

Vesna Parun – STABLO

STABLO Rekao si: budi stablo. I bijah stablo. Rekao si: budi plaha. I ne usudih se zatreperiti lišćem. Rekao si:…
2 of 63
123456