• facebook
  • youtube
Čarls Bukovski – Dostojevski

Čarls Bukovski – Dostojevski

  • Posted on: 05/11/2017
  • By:

Čarls Bukovski – Dostojevski

uza zid, streljački stroj na gotovs 
a onda je pomilovan.

a šta da su streljali Dostojevskog
pre nego što je napisao sve to?
pretpostavljam da ne bi ni bilo važno,
ne direktno.

postoje milijarde ljudi koji
ga nikad nisu čitali
i nikad neće.
ali kad sam bio mlad,
znam da me izvukao iz fabrika
pored kurvi
dizao me visoko kroz noć
i smeštao me
na bolje mesto.

čak i kad sam pijančio za šankom
sa ostalim propalicama
bilo mi je drago
što je Dostojevski pomilovan,
jer je to i meni dalo
neku vrstu pomilovanja,
dozvolilo mi da gledam pravo u ta
užegla lica
u mom svetu.

dok smrt upire svoj prst
čvrsto sam se držao,
neokaljani pijanac
deleći prljavi mrak
sa mojom braćom.

***