• facebook
  • instagram
  • youtube

Posts Tagged "poezija"

Ivo Andrić – San o Mariji

San o Mariji  Ja nisam nikad video tvog lica, A pregršt sunca, Jedina što je pala na moj put, Bješe…

Ivo Andrić – Šetnja

Šetnja  A jutros su me izveli na sunce. Jarboli nekog broda iza zida, puni i dobri sunčani minuti, i ništa…

Ivo Andrić – Lanjska pesma

Lanjska pesma  Mirišu silno bijeli cv'jetovi i pada sitna kiša proljetna, ja kisnem sam. O niko ne zna kako je…

Ivo Andrić – U sumrak

U sumrak  U sumrak pevaju devojke. Njini su glasovi meki i dahnu svežinom cveća i ljubavi. Njina je pesma blaga,…

Ivo Andrić – Tama

Tama Ja ne znam kud ovo idu dani moji, ni kuda vode ove noći moje.  Ne znam. Ni otkud magla…
3 of 15
1234567