Kategorije
Tekst pesme

Đorđe Balašević – Bože, Bože…

Đorđe Balašević – Bože, Bože…  / Album: Rani Mraz (2004) Tekst pesme:

O, Bože, Bože, di baš ja, od svih sretnih Cigana,
Da se rodim baš kad zadremaš?
Da me ne blagosloviš… Nikad ni ne osloviš…
Dok za nekim… Makarkakvim… Vašar raspremaš?

Dvajes četir dinara dužan sam kod mlinara…
Kod kovača ne smem svraćati…
Juri me dućandžija… Švićka za mnom kamdžija…
Jedva imam svirce plaćati…

Za mnom cika… Za mnom potraga… A preda mnom put za Dovraga…
Bar da mi je fićok rakije… Tu bi moglo da se sakrije…
Još kad onda svirci nagare… Sve ću dati, sve ću propiti…
Samo neću moje malo magare… S belegom na levoj kopiti…
Niko mene ne zna slušati… Ko moj verni drugar ušati…
Za mnom ići i sanjariti… A ne kvariti….

Bože, Bože, di baš ja, od svih spretnih Cigana,
Naspram zvezda da se zagubim?
Dok sam konje pojio, Vrag je drum prespojio…
On je teo da se u nju, Belu, zaljubim…

Samo ako išta znam, onda znam da budem sam…
Tu sam isti na mog ujaka…
Lula i kabanica… Britva i brojanica…
A prijatelja ko u kurjaka…

Za mnom cika… Za mnom potraga… A preda mnom put za Dovraga…
Bar da mi je fićok rakije… Tu bi moglo da se sakrije…
Pa kad svirci nagare… Zadnji groš ću propiti…
Ali ne dam magare… S belegom na levoj kopiti…
Di je da je, neka je… Samo nek daleka je…
Da je duže trajalo, ne bi valjalo…

Bože, Bože, di baš ja, od svih grešnih Cigana,
Da padnem na sitnim gresima?
Ne daš mi je videti? I to od ruke ide ti…
Mora da je besposleno na nebesima?

Stiću sutra do mraka do komšijskog oblaka…
Pod njim ću se opet roditi…
Nisi ti na nebu sam… Bogova je povazdan…
S nekim ću se već nagoditi…

Za mnom cika… Za mnom potraga… A preda mnom put za Dovraga…
Bar da mi je fićok rakije… Tu bi moglo da se sakrije…
A kad svirci nagare… Zadnji groš ću propiti…
Ali ne dam magare… S belegom na levoj kopiti…
Kog sad ljubi, sanjiva… Kad se dan razdanjiva…
Kom sad zamke postavlja… Kog li noćas ostavlja?

~
Kamdžija – bič bi bila preteška reč za to, kamdžija je pre tu da se sa konja teraju one dosadne zelene muve, kamdžija je, dakle, bič za muve…
Fićok – fraklić
Fraklić – čokanj
Čokanj – ono malo iz čega se pije rakija, zato toliko i izbegavam odgovor jer ne mogu da smislim ništa bolje od „ono malo“…

Autor pesme: Đorđe Balašević
Snimano u studiju kod Peđe, na Spensu, a u Novom Sadu, od oktobra 03. do aprila 04…
Umetnički producent Aleksandar Dujin, tehnički producent i mix Peđa Pejić. Ton majstor Mario „El Mariachi“ Tomić…
Pevali: Đorđe Balašević i Zoran Kina Alvirović

Exit mobile version