Kategorije
Citati Zanimljivosti

Đorđe Balašević o sebi i muzičarima

Đorđe Balašević o muzičarima sa kojima je sarađivao i o sebi…

Đorđe Balašević o sebi

Đorđe Balašević o Aleksandru Dujinu Duji

Đorđe Balašević o Dušanu Dudi Bezuhi

Đorđe Balašević o Ignacu Šenu

Đorđe Balašević o Đorđu Petroviću

Exit mobile version