Miroslav Mika Antić – NESPORAZUM

Miroslav Mika Antić – NESPORAZUM

  • Posted on: 22/09/2019
  • By:

NESPORAZUM

Što to kuka magarac?
Zna li možda ko?

Svi ga redom pitali:
“Da ti nije zlo?”
“Il’ si gladan komšija?”
“Ili su te tukli?”
“Da te nisu grdili
i za uši vukli?”

“Iju – rekô magarac –
šta vam na um palo?
Ta ja samo probao
da zapevam malo.”

Miroslav Mika Antić
Nasmejani svet