Kutak za Bistrooke
Poetska proza

Miroslav Mika Antić – Toliko ličim na Dunav…

Toliko ličim na Dunav da se ponekad pitam ko se u kome ogleda.
Teći punim životom znači ploviti nizvodno sa podjednakom strašću kao i ploviti protiv sebe: stvarati limane i virove, imati kristalne slapove i ustajale ritove, kidati rubove obala i donositi poplave, opadati i rasti, i uvek usrkavati u sebe okeane.

Miroslav Mika Antić

Video: Miroslav Mika Antić – Toliko ličim na Dunav… (tekst), muzika: Zvonko Bogdan – Rastao sam pored Dunava (Live)
back to top
Kutak za Bistrooke