Kutak za Bistrooke

Balaševi su navek bili čestita familija… Nit su robijali nit ratovali.
U Novome Sadu su dokle god dopiru crkvene knjige…
U Gladnom sokaku su imali kuću sa sunčane strane ulice, od osamsto devedeset šeste…
Ondak su preko puta udarili temelj novoj sa šest pendžera…
Pokojni majstor Uroš je baš peko dudovaču, pa mu je severni zid malo pobego…
Nikad skroz, fala bogu…
U toj kući sad sretno živi već peta generacija…
To je nekad bila Kamberova 18…
A od rata je Jovana Cvijića 33…

 ***

back to top
Kutak za Bistrooke