Miroslav Mika Antić – AUTOBIOGRAFIJA (Antologija)

AUTOBIOGRAFIJA Od besa nikad nisam pio, sit nikad nisam hleba isko, a žeđ sam bio, a glad sam bio pod krovovima neba niskog, i nisam krotko, mirno teko po zemlji crnoj, parastosnoj, nego sam meko reko nekom himnu u jutro smrtonosno, i nisam pao, nisam dao, da mi kroz oči gmižu tuge, već sam od samog sebe krao pomalo sebe za sve druge, pa sam stekao ruke ove i snove svoje rastom stigo, i bio dobri, grubi čovek što je na leđa život digo i svet rasparo star i uzan lopatom tupom teških šaka, pa odlutao nezauzdan bez svratišta, bez…