Dušan Duško Radović – ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE ZA DECU (Knjiga)

Dušan Duško Radović – ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE ZA DECU Čuvenu ANTOLOGIJU SRPSКE POEZIJE ZA DECU je potkraj svog književnog i uredničkog života sačinio Dušan Duško Radović, najveći srpski pesnik za decu u 20. veku, prevratnik, utemeljivač statusa pesništva za decu u ravni sa pesništvom za tzv. odrasle. Odličan poznavalac poezije za mlade, pisane u 19. i u 20. veku, Radović je neponovljivim sluhom i otkrivalačkim darom – odabrao najbolje pesme namenjene deci. U selekciji strog, Radović je ipak sačinio obimnu riznicu slavnih i manje poznatih pesama, razvrstao ih u tematske i poetičke krugove i sastavio veliku čitanku duha, uma, igre…

Dušan Duško Radović – ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE ZA DECU – Napomena izdavača

NAPOMENA IZDAVAČA Dušan Radović predao je Srpskoj književnoj zadruzi svoju Antologiju srpske poezije za decu u maju 1984. Bolest je već bila uzela maha i Radović je preminuo u avgustu. Njegov poštovalac i prijatelj Matija Bećković primio je na sebe da uredi predgovor ovoj antologiji, koji je, delimično napisan, nađen u Radovićevoj zaostavštini. Iako nedovršen, ovaj tekst svakako sadrži neke osnovne i zaokružene Radovićeve misli o poeziji za decu. Bećković je, u septembru, uz Radovićev predgovor dostavio i sledeću svoju napomenu: “Dušan Radović je svoju poslednju snagu potrošio sastavljajući ovu antologiju. Nije se uštedeo ni toliko da završi predgovor. Ostale…

Dušan Duško Radović – ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE ZA DECU – Predgovor

PREDGOVOR Mislim da je ovo pravi trenutak za antologiju. Za nekoliko generacija pesnika za decu ovo je prilika da svedemo račune i vidimo šta smo uradili. Većina pesnika rekla je što je imala da kaže. Oni najmlađi nisu, ali na njihovu antologiju treba čekati još dvadesetak godina. Jedan od najmlađih, Ljubivoje Ršumović, zastupljen je sa najviše pesama. Jedan ciklus poezije za decu završen je, i to slavno. Od Zmaja do Ršumovića. Novi ciklus počeće od Ršumovića a završiće se sa pesnicima koji još nisu rođeni. Vlada Stojiljković, Vladimir Andrić, Slavica Jovanović, Mošo Odalović, Đuro Damjanović biće stari kao Tartalja ili…

Đorđe Balašević u ANTOLOGIJI SRPSKE POEZIJE

Kapitalno izdanje Brankovog kola 2012. – ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE (1847-2000) obuhvata 290 pesnika počev od Branka Radičevića do današnjih dana. Đorđe Balašević je u ovoj Antologiji zastupljen sa 3 pesme: Naopaka bajka, Čovek sa mesecom u očima i Neki novi klinci. Neobičnost ove antologije, pored ostalog, jeste i u detalju da se po prvi put u ozbiljnom književnom projektu ovakve vrste pojave i pesme kantautora i pesnika iz oblasti rokenrola: Arsena Dedića, Milana Mladenovića, Đorđa Balaševića, Branimira Štulića, Bore Đorđevića, Momčila Bajagića – Bajage… “I ko­nač­no, mo­ra­mo ka­za­ti i ovo — ne­ma sum­nje da u srp­ske pe­sni­ke dru­ge po­lo­vi­ne dva­de­se­tog ve­ka spa­da­ju…