Velimir Rajić – Na dan njenog venčanja

Na dan njenog venčanja I srušiše se lepi snovi moji, Jer glavu tvoju venac sad pokriva, Kraj tebe drugi pred oltarom stoji – Prosta ti bila moja ljubav živa! Čestitô sam ti. I ti reče “Hvala!”… A da li znadeš da se u tom času Granitna zgrada mojih ideala Sruši i smrvi i u pepô rasu? Al’ ne! Ne vidim od toga ni sena; Po tvom licu radost se razliva… I svršeno je! Ti si sada žena – Prosta ti bila moja ljubav živa! Ja neću kleti ni njega ni tebe, Ni gorku sudbu što sam tebe sreo; Ja neću…