Desanka Maksimović – MOLBA MLADOSTI

MOLBA MLADOSTI O, mladosti, mladosti, da brzo odlaziš, ljudi kažu. Ali ja te neću nikad pustiti. Oko srca svoga postaviću stražu jednog bola i jedne radosti; oko vrata svog zasadiću visoke borove, i bršljane, i paviti; vetrove i reke široke bujicom ću naviti svud oko našega brega; a vidik u krug ću zaviti cičom i smetom snega. O, mladosti, nemoj od mene otići: niko neće moći u tvojoj suzi biti ovoliko ludo lud, ni ovako sumoran u tvojoj radosti. O, mladosti, mladosti, ni u čijem srcu neće tvoja žud u ovoliko sunce porasti; niko neće ovoliko čistih imati grehova ni…