Aleksandar Blok – U polutami crkve…

U polutami crkve, tamo, Žižak na ikone sjaj toči. Živa će noć da virne samo U tvoje nezaspale oči. U rečima o umu neba Dah zemlje oseća se svud. Tamo, pod svodom – sumrak vreba, Tu – klupe kamene još stud. Slučajnog susreta vrelina S kubeta dahnu jedva čujno Na sneni sjaj iz stearina, Na ikone, na cveće rujno. I nadahnuće od ćutanja, I tvoje misli koje kriješ, I mutan osećaj spoznanja I drhtaj goluba i zmije. 1902. Aleksandar Blok, ciklus “O divnoj dami” Prevod: Miodrag Sibinović Aleksandar Blok, Prsten života, BIGZ, 1975.