Rajner Marija Rilke – RASTANAK

RASTANAK Kako sam samo osetio sve što rastankom zovu. Kako znam i sada: nepreboljeno i jezivo nešto tamno, što tkanje nekog lepog sklada kida, još jednom pružajuć’ ga amo. Što bespomoćan bejah, gledajući ono što mene – a mene zovući – pusti da idem, zaostavši samo, ono što ko da bejahu sve žene, a ipak malo, belo činilo se, i ništa dugo do: mahanje što se već više i ne odnosi na mene, mahanje neprekidno iz daleka, sve tiše – , jedva objašnjivo više: možzda šljivina grana što se njiše kad sa nje žurno prhne ptica neka. Rajner Marija Rilke…

Rajner Marija Rilke

Rajner Marija Rilke (nem. Rainer Maria Rilke; Prag, 4. decembar 1875 — Valmont, 29. decembar 1926) je sigurno jedan od najvećih nemačkih pesnika. Njegov život karakterišu česta putovanja i poznanstva sa umetnicima tog vremena. Putovao je u Rusiju, Francusku, Italiju, Dansku, Švedsku, Belgiju, Egipat, Španiju, Švajcarsku… Rilke je pisao monografije (Vorpsvede, Ogist Roden) i roman Zapisi Malte Laurids Brigea. Ipak, glavna odlika njegovog književnog rada jeste pisanje moderne, filozofsko-meditativne poezije. Među Rilkeova najbolja ostvarenja ubrajaju se zbirke pesama: Časlovac, Knjiga slika, Nove pesme, Devinske elegije i Soneti posvećeni Orfeju. Miroslav Mika Antić citira Rilkea PESME LIŠI ME VIDA… DEVETA DEVINSKA…

Rajner Marija Rilke – USPAVANKA

USPAVANKA Kada izgubim te ja, da li ćeš bez mene moći da spiš: bez lipe što u noći šumori vrh tvoga sna? Bez mojih reči što se roje, gotovo kao trepavice, na tvoje grudi, na tvoje lice, i na celo telo tvoje? Bez mene, da te grlim svu i ostavim te s tobom samu, ko vrt kroz čiju struji tamu miris plodova koji zru? Rajner Marija Rilke Nove pesme (Preveo: Branimir Živojinović)

Rajner Marija Rilke – PONT DU CARROUSEL

PONT DU CARROUSEL* Možda je slepi čovek s mosta tog, siv kao međaš bezimenih nekih carstava, predmet stalni oko kog optiče kolo sazvežđa dalekih, središte tiho njihovo. Jer svud okolo njega huji život lud. Pravednik on je čija mirna bdenja bezbrojnih krivih staza seku splet. On: tamni ulaz u podzemni svet kraj površnoga jednog pokoljenja. Rajner Marija Rilke Knjiga slika (Preveo: Branimir Živojinović) * Pont  du Carrousel je most preko Sene u Parizu, blizu Luvra (Bistrooki)

Rajner Marija Rilke – UVODNA PESMA

UVODNA PESMA Ma ko ti bio: kroči u predvečerje iz sobe svoje, gde znaš svaki kut; ma ko ti bio: poslednja uz put tvoja je kuća, a iza nje: bezmerje. Pogledom svojim, koji se koleba da napusti tvog starog praga rub, digni polako jedan stari dub i postavi ga ispred neba. I tako svet ćeš ustrojiti svoj. Golem, ko reč što sazreva u svemu. A kada voljom shvatiš smis’o njemu, ostaviće ga nežno pogled tvoj… Rajner Marija Rilke Knjiga slika (Preveo: Branimir  Živojinović)

Rajner Marija Rilke – LIŠI ME VIDA…

*** Liši me vida: gledaću tvoj lik, zapuši uši moje: slušaću te, onemi me, al’ zvaću te kroz krik, bez nogu još ću k tebi naći pute. Slomij mi ruke: hvataću te srcem; zaustaviš li srce meni, sam moj mozak tad će kucati i bdeti, a ako mi i mozgom užgaš plam — na krvi svojoj ja ću te poneti. Rajner Marija Rilke (Preveo: Branimir Živojinović) Video: Rilkeovu pesmu Liši me vida… govori Milan Milosavljević 0:00

Rajner Marija Rilke – MOJ ŽIVOT

MOJ ŽIVOT Moj život nije ovaj strmi čas, čas kad ovako žurno stremim. Pred svojim žitnim poljem ja sam klas, tek jedan glas sam samo, i to glas što prvi sred mog mnogoglasja nemi. Između dva sam zvuka dubok muk, koji ih trajnom usklañenju goni: jer preti da nadjača smrti zvuk — No tamnoga ih intervala luk miri. Lepotom starom pesma zvoni. Rajner Marija Rilke Časlovac (prevod: Branimir Živojinović)

Rajner Marija Rilke – LJUBAVNA PESMA

LJUBAVNA PESMA Kako da dušu sputam, da se tvoje ne takne? Kako, mimo tebe, njom da grlim stvari i daljine? Ah, rado bih je sklonio na koje zaboravljeno mesto usred tmine, u neki izgubljeni kut, u kom neće je tvoje njihati dubine. Al’ ipak, sve što dodirne nas dvoje ko gudalo nas neko spaja, koje iz dveju struna jedan mami glas. Na kom instrumentu? Ko nas satka? I koji ovo svirač drži nas? O, pesmo slatka. Rajner Marija Rilke Preveo: Branimir Živojinović