Kategorije
Tekst pesme

Đorđe Balašević – Pesma Arsenu

Đorđe Balašević – Pesma Arsenu  / Raritet / Tekst pesme:

Uvek sam imao namere jasne šta želim biti kada odrastem…
Aha… Ja biću Arsen.
Neki su hteli da budu lekari, neki piloti a neki stolari…
A ja… Jedino Arsen.

Nisam baš imao osnove krasne, ni muzikalnost ni žice glasne…
A-a… O, ne kao Arsen.
Ali sam ipak, baš zbog te farse, vežbao često do noći kasne…
Aha… Da budem Arsen.

Jer mi smo učili kako se voli sa okusom mora i okusom soli…
I mi smo pjevali da nam prođe vreme…
O, sve u glas…

Ne daj se Ines, za ime sveta, pa mi sudbina smo ovog planeta….
Moje nežne godine da mi je opet u vas…

Ponekad namerno ranije zaspem
da sanjam što duže kako sam Arsen…
Aha… Kako sam Arsen.
On ima petnaest godina prednost,
prekratko vreme da dostignem vrednost…
Aha… Kao Arsen.

On ima petnaest godina prednost,
prekratko vreme da dostignem vrednost…
Prekratko vreme da naučim ono sve
što zna Arsen.

Exit mobile version