Kategorije
Tekst pesme

Đorđe Balašević / Rani Mraz – Uticaj rođaka na moj životni put

Đorđe Balašević / Rani Mraz – Uticaj rođaka na moj životni put  / Album: Mojoj mami, umesto maturske slike u izlogu  (1979.) / Tekst pesme:

Eh, da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji… A ja sam postao tamburaš… Zbog nekih rođaka…
Kad sam prvi put pao u školi, otac je rekao:
„Dobro, pa desi se to… Razmisli sad sine moj…
Jer, život se ne igra s tobom… Uporedi druge sa sobom:
Svi tvoji vršnjaci su odlični đaci, a jedino ti si na dnu…“

Moj brat Sava je učio prava pa su hteli da učim i ja…
Od tih stvari me bolela glava, mnogo jave a premalo sna…
Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar…
Već sam živeo život po svome. Kao prosjak. I kao car…

Tako to biva, kad se previše sniva, a stvarnost se malo zna…
Tako to biva, kad se previše pliva mutnim vodama sna…

A kad sam drugi put pao u školi otac je rekao:
„Sad je već ozbiljna stvar… Sine moj razmisli bar…
Jer, život se ne igra s tobom… Uporedi druge sa sobom…
Svi tvoji vršnjaci su odlični đaci, a jedino ti si na dnu…“

Moj stric Jova je slagao slova, pa su hteli da slažem i ja…
Ja sam svitanja čekao nova… Negde između neba i tla…
Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar…
Već sam živeo život po svome. Kao prosjak. I kao car…

Tako to biva, kad se previše sniva, a stvarnost se malo zna…
Tako to biva, kad se previše pliva mutnim vodama sna…

A kad sam treći put pao u školi, otac je ćutao, nije reko ni reč…
Al’ ja sam sve znao već: da život se ne igra sa mnom,
da idem ka ponoru tamnom, da moji vršnjaci su svšeni đaci,
ja ne marim mnogo za to…

Moj stric Živan je bio bonvivan, pa sam hteo da budem i ja…
U tu svrhu sam smislio divan, mada naizgled nemoguć plan:
Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar…
Već sam živeo život po svome. Kao prosjak. I kao car…

Tako to biva, kad se previše sniva, a stvarnost se malo zna…
Tako to biva, kad se previše pliva mutnim vodama sna…
(Znam, znam…)
Tako to biva, kad se previše sniva, a stvarnost se malo zna…
Tako to biva, kad se previše pliva mutnim vodama sna…

 

Exit mobile version