Kategorije
Tekst pesme

Đorđe Balašević / Rani Mraz – Uvod

Đorđe Balašević / Rani Mraz – Uvod  /  Album : Mojoj mami, umesto maturske slike u izlogu (1979.) / Tekst pesme:

Ja se slikam za naslovne strane
I provodim neke bezvezne dane (to znaš).

Dajem intervjue (uvek iste)
I pikiram ka vrhu top liste. Pa da.
Sve zbog moje drage mame.

Mesto maturske slike na tablou
U nekom izlogu na lokalnom korzou
Sve što radim ja…

Mesto maturske slike na tablou
U nekom izlogu na lokalnom korzou,
sve što radim ja,  ja radim zbog nje.

Mesto maturske slike na tablou
U nekom izlogu na lokalnom korzou
Ovo dajem njoj.

Mesto maturske slike na tablou
U nekom izlogu na lokalnom korzou
Ovo dajem njoj.

Exit mobile version