Kategorije
Poezija Tekst pesme

Pesme starog Japana – PESMA CARICE

Pesme starog Japana / Antologija – PESMA CARICE (Miloš Crnjanski, 1928)

PESMA CARICE

U doba kada je dvor još nomad, žena cara Juriaku (V vek) ovako zapoveda dvorkinji da cara ponudi vinom:

Ponudite,
dubokim poklonom,
carsko vino,
veličanstvenom Sinu Sunca
koje sjaji sa visine;
Divnom,
kao cvetovi,
izobilnom,
kao lišće
kamelije
sa pet stotina grana,
što raste i buja
kraj hrama Prvog Klasja,
na blagoj uzvišici,
visoke prestonice,
Jamata.

To je lep primer duge ute (stare pesme) koja je pevana. Šesnaest stihova, jedna jedina rečenica, u japanskom je, po prevodiocu, pariskom profesoru Sorbone Mišelu Revonu, red reči baš obrnut i pev se završava, elegantno, rečju „ponudite“. Kamelija je u Japanu čitavo drvo sa gustim granjem i crvenim, divnim cvetovima. Carevi su, u japanskoj mitologiji, potomci Sunca.

Miloš Crnjanski, Pesme starog Japana / Antologija (1928)

Exit mobile version