Kategorije
Poezija Poezija i muzika Tekst pesme

Ruže De Lil – MARSELJEZA (prevod: Laza Kostić)

Ruže De Lil – MARSELJEZA / Prevod: Laza Kostić / Tekst pesme

MARSELJEZA

Hajdmo, deco roda moga,
Slave naše svane dan,
Na nas je cara robovskoga
Krvavi barjak zavitlan,
Čujete l’ kako na bojištu
U divljem besu riče zver,
Podaviće vam sina, ćer;
Drugare vaše, braću ištu!

Za mač braćo, za mač!… U red, u bojni red!
Napred, napred.
Nek skotska krv zaliva svaki gred.

Pa šta će ropska četa ova,
Ta podla carska zavera
Kome taj okov što ga kova
Krvnička stara namera
Francuzi, nama, oh, sramote!
Da silno draži vraški glas!
Ta nama preti, hoće nas
U staro ropstvo sve da vode!…

Za mač braćo, za mač!… U red, u bojni red!
Napred, napred.
Nek skotska krv zaliva svaki gred.

Šta, da ta gorda tuđinska
Po našem pragu širi vlast!
Predane čete najamnika
Junaka sruše u propast!
Oh, Bože! vezanih zar ruku
Da nam pod jarmom gori lik,
A pogan kakav nasilnik
Uživa našu živu muku!

Za mač braćo, za mač!… U red, u bojni red!
Napred, napred.
Nek skotska krv zaliva svaki gred.

Tirani strepte, strepte krivci,
Gde vas je god, nek vas je strah!
Slobode mlade verni sinci
Naplatiće sad sva vam zla,
Vojnik je svaki, da vas bije
Padnu li mladi sokoli,
Majka nam nove odoji
I svaki za nju, svaki mrije!

Za mač braćo, za mač!… U red, u bojni red!
Napred, napred.
Nek skotska krv zaliva svaki gred.

Francuzi, bud’te junač prava,
Puštajte, al’ i drž’te mah,
Pošted’te glave jadnih mrava
Što silom dižu na vas prah!
Al’ despote, krvnike stare,
Nenasićene kraljeve,
Te nemilosne zmajeve,
Što majci svojoj nedra žare!…

Za mač braćo, za mač!… U red, u bojni red!
Napred, napred.
Nek skotska krv zaliva svaki gred.

Milioni sveta domovine
Osnaži osvetnički boj,
I ko za tebe rado gine,
Slobodo draga, uza nj stoj!
Nek dođe nama pod zastavu
Pobeda na tvoj podvig drag:
Nek izdišući vidi vrag
I ponos tvoj i našu slavu!

Za mač braćo, za mač!… U red, u bojni red!
Napred, napred.
Nek skotska krv zaliva svaki gred.

KUPLET DECE

Al’ omladina mač nek paše,
Kad starij’ naši poginu
Iz njižnog praha nek stope naše
Vrline njihne podignu.
Preživeti ih zar nam vredi
Ko delit’ s njima groba mrak:
Al’ ponos će nam biti jak
Osvetiti ih il umreti.

Za mač braćo, za mač!… U red, u bojni red!
Napred, napred.
Nek skotska krv zaliva svaki gred.

1792.

Klod Žozef Ruže de Lil

Prevod: Laza Kostić

Himna Republike Francuske je pesma Marseljeza koja je bila zvanična nacionalna himna svih francuskih republika. Autor teksta je Klod Žozef Ruže de Lil koji ju je napisao u Strazburu noću između 25. i 26. aprila 1792. posle objave rata Austrijskog cara. Nosila je naziv: „Ratna pesma vojske na Rajni“ (Chant de guerre pour l’armée du Rhin). Već 30. jula 1792, kada je republikanska vojska iz Marselja ušla u Pariz, za vreme osvajanja parka Tiljerije, imenovana je „Marseljeza“.

Proglašena je nacionalnom himnom 14. jula 1795.

Exit mobile version