Kategorije
Poezija Poezija recitacije Tekst pesme Video

HASANAGINICA – Narodna pesma

HASANAGINICA – Narodna pesma / Video, Recitacija (pesmu govori Mira Stupica), Tekst pesme https://youtu.be/6rEfHh0AMfQ HASANAGINICA Šta se b’jeli u gori zelenoj? Al’ je snijeg, al’ su labudovi? Da je snijeg, već bi okopnio, labudovi već bi poletjeli. Nit je snijeg, nit su labudovi, nego šator age Hasan-age; on boluje od ljutijeh rana. Oblazi ga mati […]

Exit mobile version