Kategorije
Poezija Poezija i muzika Poezija recitacije Tekst pesme Video

SRPSKA DJEVOJKA (U Milice duge trepavice) – Ljubavna lirska narodna pesma

SRPSKA DJEVOJKA (U Milice duge trepavice) – Ljubavna lirska narodna pesma / Video, Recitacija, Poezija i muzika, Tekst pesme SRPSKA DJEVOJKA U Milice duge trepavice, Prekrile joj rumen’ jagodice, Jagodice i bijelo lice; Ja je gledah tri godine dana, Ne mogoh joj oči sagledati, Crne oči, ni bijelo lice, Već sakupih kolo đevojaka, I u […]

Kategorije
Poezija Poezija recitacije Tekst pesme Video

HASANAGINICA – Narodna pesma

HASANAGINICA – Narodna pesma / Video, Recitacija (pesmu govori Mira Stupica), Tekst pesme HASANAGINICA Šta se b’jeli u gori zelenoj? Al’ je snijeg, al’ su labudovi? Da je snijeg, već bi okopnio, labudovi već bi poletjeli. Nit je snijeg, nit su labudovi, nego šator age Hasan-age; on boluje od ljutijeh rana. Oblazi ga mati i […]

Exit mobile version