Rabindranat Tagor – GRADINAR 31 (Moje srce, ptica divljine…)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 31 (Moje srce, ptica divljine…) 31 Moje srce, ptica divljine, našlo je svoje nebo u tvojim očima. One su kolevka jutra, one su carstvo zvezda. Moje su pesme potonule u dubine njihove. Pusti me samo da se vinem u to nebo, u njegovo osamno bespuće. Pusti me samo da delim njegove oblake, da širim krila u sjaju njegovoga sunca. Rabindranat Tagor, GRADINAR Prevod: David S. Pijade

Rabindranat Tagor – GRADINAR 30 (Ti si večernji oblak…)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 30 (Ti si večernji oblak…) 30 Ti si večernji oblak koji bludi nebom mojih snova. Čežnjama ljubavi svoje dajem ti boju i oblik. Ti sı moja, moja, ti koja obitavaš u mojim beskonačnim snovima! Tvoja su stopala ružičasto rumena od ognja mog čežnjivog srca, ti koja žnješ moje večernje pesme! Tvoje su usne gorkoslatke od ukusa vina mojih patnji. Ti si moja, moja, ti koja obitavaš u mojim usamljenim snovima! Senkom svoje strasti zacrnio sam oči tvoje, stalna gošćo u dubinama moga pogleda. Vezao sam te, dragana, i uhvatio u…

Rabindranat Tagor – GRADINAR 29 (Govori mi, dragane!)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 29 (Govori mi, dragane!) 29 Govori mi, dragane! Kaži mi rečima šta si pevao. Noć je tamna. Zvezde se izgubiše u oblacima. Vetar uzdiše kroz lišće. Razdrešiću svoju kosu. Moj plavi ogrtač priljubiće se uza me kao noć. Prigrliću tvoju glavu na svoja nedra, i tu, u slatkoj osami, pusti srce neka govori. Sklopiću svoje oči i osluškivati. Neću te gledati u lice. Kada se tvoje reči završe, sedećemo mirno i ćutati. Samo će drveće u mraku šaputati. Noć će izbledeti. Dan će osvanuti. I mi ćemo se pogledati u…

Rabindranat Tagor – GRADINAR 21 (Šta je to privuklo mladoga putnika…)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 21 (Šta je to privuklo mladoga putnika…) 21 Šta je to privuklo mladoga putnika mojim vratima u sutonu? Kad god ulazim i izlazim, pored njega prođem i njegovo lice prikuje moj pogled. Ne znam treba li da mu govorim ili da ćutim. Šta ga je to privuklo mojim vratima? Mračne su oblačne noći u julu; u jesen je nebo nežnoga plavetnila; proletnji su dani nespokojni kada dune jug. Njegove su pesme protkane uvek novim melodijama. Ostavila sam svoj posao, oči mi se zamaglile. Šta ga je to privuklo mojim vratima?…

Rabindranat Tagor – GRADINAR 6 (U kavezu je bila pitoma ptica…)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 6 (U kavezu je bila pitoma ptica…) 6 U kavezu je bila pitoma ptica, slobodna ptica bila je u gori. Kad je došlo vreme, susretoše se; tako je hteo usud. Slobodna ptica peva: “O draga, vinimo se u paru.” Ptica u kavezu cvrkuće: “Hajde da živimo zajedno u kavezu.” Slobodna ptica reče: “Gde je prostora za rešetkom da se rašire krila?” “Avaj”, vapije ptica u kavezu, “gde ću se u oblacima odmarati bez šipke?” Slobodna ptica kliče: “Miljeno moje, otpevaj mi pesme dubrava.” Ptica u kavezu veli: “Sedi do mene,…

Rabindranat Tagor – GRADINAR 5 (Nespokojan sam…)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 5 (Nespokojan sam…) 5 Nespokojan sam. Žudim za dalekim stvarima. Duša moja bludi u čežnji da dodirne rub tamne paučine. O veliki drugi svete, o plahoviti doziv tvoje frule! Zaboravljam, zaboravljam uvek da nemam krila za letenje, da sam prikovan za ovo parče zemlje za večita vremena. Budan sam i pun žudnje; tuđinac sam u tuđoj zemlji. Tvoj dah dopire do mene i došaptava mi nemoguće nade. Tvoje su reči prisne mome srcu, kao njegove. O meto u daljinama, o plahoviti doziv tvoje frule! Zaboravljam, zaboravljam uvek da ne poznajem…

Rabindranat Tagor – GRADINAR 3 (U zoru bacih svoju mrežu…)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 3 (U zoru bacih svoju mrežu…) 3 U zoru bacih svoju mrežu u more. Iz mračnih dubina izvukoh stvari čudnovatog izgleda i retke lepote — jedne su ličile na osmehe, jedne su sjale kao suze, a jedne su bile rumene kao obrazi u neveste. Kada se vratih doma sa bremenom svoga dana, seđaše moja draga u vrtu i kidaše leno listiće nekoga cveta. Oklevao sam neko vreme, i onda joj položih pred noge sve što ulovih, pa čekah mirno. Pogled joj pade na to, i ona reče: “Kakve su ovo…

Rabindranat Tagor – GRADINAR

Rabindranat TAGOR (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) je sam prevodio svoje pesme i romane na engleski jezik. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Gradinar je izbor od 85 ljubavnih pesama sačinjen i objavljen 1912. PESME IZ ZBIRKE GRADINAR GRADINAR 1 (Uvodna pesma) GRADINAR 2 (Pesniče, veče se primiče…) GRADINAR 3 (U zoru bacih svoju mrežu…) GRADINAR 5 (Nespokojan sam…) GRADINAR 6 (U kavezu je bila pitoma ptica…) GRADINAR 14 (Tek što je podne minulo…) GRADINAR 21 (Šta je to privuklo mladoga putnika…) GRADINAR 29 (Govori mi, dragane!) GRADINAR 30 (Ti si večernji oblak…) GRADINAR 31 (Moje srce, ptica…

Rabindranat Tagor – GRADINAR 14 (Tek što je podne minulo…)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 14 (Tek što je podne minulo…) …Tek što je podne minulo krenuh drumom, ne znam zašto, dok su grane bambusove šuštale na vetru. Senke su padale ı opruženih ruku mašale se stopala svetlosti koja je žurila. Koeli sustaše od pevanja. Išao sam drumom, ne znam zašto. Kolibu kraj vode pokrio je hlad drveta koje se nad njim nagnulo. Jedna je marljivo vršila svoj posao, i iz ugla se čula svirka njenih narukvica. Pred tom sam kolibom stajao, ne znam zašto. Uzana vijugava staza preseca mnoga polja posejana gorušicom i mnoge…

Rabindranat Tagor – GRADINAR 2 (Pesniče, veče se primiče…)

Rabindranat Tagor (ben. रवीन्द्रनाथ ठाकुर, engl. Rabindranath Tagore) – GRADINAR 2 (Pesniče, veče se primiče…) 2 “Pesniče, veče se primiče; tvoja kosa sedi. Čuješ li u svojim osamnim mislima poruku drugoga sveta?” “Veče je”, reče pesnik, “pa osluškujem, jer me neko može zvati sa sela iako je dockan. Bdim: da li se mlada, bludna srca nalaze, da li dva para čežnjivih očiju prose svirku, koja bi prekinula njihovo ćutanje ı za njih govorila. Ko bi tkao njihove vrele pesme ako bih ja sedeo na obali života ı posmatrao smrt i drugi svet? Večernjača nestaje. Tinjanje pogrebne vatre umire lagano na…