Категорија: Poezija recitacije

Desanka Maksimović – BLIŽI SE, BLIŽI LETO

Desanka Maksimović – BLIŽI SE, BLIŽI LETO / Pesme za decu / Tekst pesme:

Bliži se, bliži leto;
u duši već ga slutim.
Pomalja zlatnu kosu
u zrelim njivama žutim.
Zrikavci su mi rekli
koje u putu sretoh:
„Bliži se, bliži leto“.

Bliži se, bliži leto.
Pomalja usne rujne
u bulkama crvenim.
Mirišu livade bujne
i polja i šumarci
koje u putu sretoh:
„Bliži se, bliži leto“.

Bliži se, bliži leto.
Kao sjajna carska kruna,
zlatna mu svetluca kosa
rumenih svitaca puna.
Svi su mi oni rekli
kad ih u putu sretoh:
„Bliži se, bliži leto“.

Desanka Maksimović

Video: recitacija pesme BLIŽI SE, BLIŽI LETO 14:04

Desanka Maksimović – MAČE U DŽEPU

MAČE U DŽEPU – Desanka Maksimović / Pesme za decu / Tekst pesme:

Donelo jednom s proleća
neko nestašno đače
u školskoj torbi sa knjigama
i belo maleno mače.

Slegla se oko mačeta
polovina đaka u zgradi,
većalo se šta bi s njime
sve moglo da se uradi.

Da mu se priveže zvonce,
predložila prvo Cveta,
i pusti da se hodnikom
za vreme časova šeta.

Da ga popnu na vršak
staroga školskog duda
pa da ga mogu đaci
gledati odasvuda.

Predlagali tako redom
pa rekao najzad Bora
da ga krišom spuste u džep
kome od profesora.

Svi pristanu odmah na ovu
učeničku zasedu staru
i primene na našem strogom
slavnom matematičaru.

Ali je profesor brzo
kao da su jednačine
prozreo đake i stavio
na mesto dosetke njine.

Kad je otpočelo mače
da se javlja, da mauče
izvadio ga mirno i rekao:
– Izleglo mi se u džepu juče.

Dajte mu neka šara
u šapu kakvu kredu
a mi ćemo nastaviti
račune po rasporedu.

Pomazio je pri tom mačence
po beloj svilenoj dlaci
nijednom da vikne, da prasne –
kako su očekivali đaci.

Zabezeknuo se razred
kao da je pao s neba.
Bio je to slavan čovek,
znao kako sa đacima treba.

Desanka Maksimović

Video: Recitacija pesme MAČE U DŽEPU 10:40

Desanka Maksimović – O KOSMAJU

O KOSMAJU – Desanka Maksimović / Pesme za decu / Tekst pesme:

Na Kosmaju, na Kosmaju,
gde izvori dižu graju,
do cerića cerić veći
našô stan;
o Kosmaju
šta još ono htedoh reći,
sad ne znam.

Na Kosmaju, na Kosmaju,
gde senice čavrljaju
cele noći i vas dan,
vetar juri šumoreći;
o Kosmaju
šta još ono htedoh reći,
sad ne znam.

Na Kosmaju, na Kosmaju,
gde lisice i psi laju,
stazom tek pretrči zečić
samohran;
o Kosmaju
šta još ono htedoh reći,
sad ne znam.

Na Kosmaju, na Kosmaju,
gde stazice krivudaju,
sve prečicom možeš seći
na vrh sam;
o Kosmaju
šta još ono htedoh reći,
sad ne znam.

Desanka Maksimović

Video: recitacija pesme O KOSMAJU 09:39

Desanka Maksimović – PTICE NA ČESMI

Desanka Maksimović – PTICE NA ČESMI / Pesme za decu / Tekst pesme:

Divno li je iznenada
naići na gorsku česmu,
još je ne ugleda oko,
a njenu začuješ pesmu
negde pod brdom duboko.
Ti potrčiš kao dete
u pravcu njenoga glasa,
kupina te u hodu splete,
probijaš se kroz gustu čestu
ili kroz paprat do pasa.
A kada stigneš zadihan,
od divljenja staneš u mestu:
poređale se na žilu
pod kojom voda se rađa
senice grmuše i žune,
pa razvezale priču
ko žene na perilu.
A ti, od straha da se
ne preplaše i ne zbune,
da ne pobegnu u granje,
sakriven iza žbunja
slušaš radosnu pesmu
i njino čavrljanje.

Desanka Maksimović

Video: Recitacija pesme PTICE NA ČESMI 08:40

Desanka Maksimović – NEPOZNATA PTICA

NEPOZNATA PTICA – Desanka Maksimović / Pesme za decu / Tekst pesme:

Jesenas u zabranu,
dok šuma podne čeka,
pticu sam nepoznatu
spazila izdaleka.
Po lisnom jesenjem zlatu
hodala je kao i ja
i zastajala smesta
čim sunca leptirak žuti
na smetu bukovom zasija,
čim list se s grane uputi.
Posle bi prhnula do mesta,
kao da svesno bira,
gde smetovi se šarene
kao prolećna leja,
gde se potoci pene,
gde pauk zvezdu plete
između žbuna i žbuna.
Nije to bila kreja,
nije to bila žuna,
niti sestra detlića,
niti crvendać stari,
ali je volela šumu.

I ja se dobro zbunih
od čudnoga otkrića:
da se i njoj i meni
sviđaju iste stvari.

Desanka Maksimović

Video: Recitacija pesme NEPOZNATA PTICA 07:15

Desanka Maksimović – PESME I BAJKE ZA DECU

Desanka Maksimović – PESME I BAJKE ZA DECU / Tekstovi, Recitacije, Video, Knjige…

PESME ZA DECU:

BAKA ŠALJIVČINA (pesmu govori Desanka Maksimović)

BLIŽI SE, BLIŽI LETO

HVALISAVA PATKA

HVALISAVI ZEČEVI

JARE I VUCI

MAČE U DŽEPU

NEPOZNATA PTICA

O KOSMAJU

PAUKOVO DELO

POKOŠENA LIVADA

PROLETNJE PESME

PRVAK (Petliću pevaču sutra me probudi…)

PTICE NA ČESMI

SREBRNE PLESAČICE

VOŽNJA

 

BAJKE:

BAJKA O KRATKOVEČNOJ

PRIČA O RAKU KROJAČU

BAJKA O LABUDU

SLIKARKA ZIMA (OŽIVELA SLIKA)

~

Desanka Maksimović – ČAROLIJA (Izabrane pesme i priče) Izbor: Miroslav Mika Antić

Video: Desanka Maksimović – PESME I BAJKE ZA DECU / tekstovi, recitacije, video

Desanka Maksimović – SREBRNE PLESAČICE

Desanka Maksimović – SREBRNE PLESAČICE / Pesme za decu / Tekst pesme:

Poljana srebrna, bela.
Treperi kroz sneg, treperi
red plesačica jela
na stopalu od leda.
Borova šuma cela,
šuma ćuti i gleda.

Na čelu srebrna kruna
treperi, kroz sneg treperi.
Naručja velova puna;
srebro blešti na nedrima.
Lepršaju zeleni skutovi
srebrom vezani u bedrima.

Jednonoge plesačice jele
smeju se, nišu, smeju,
lome u tankim krstima.
Snežne velove bele
ludo oko sebe veju.
Trče na srebrnim prstima.

U večer bele skute
sviju kao ptice krila
i tiho se ućute,
u san neznani tonu.
Borovi mali, srebrni,
borovi stražare u sutonu.

Desanka Maksimović

Video: recitacija pesme SREBRNE PLESAČICE 06:07

Desanka Maksimović – PAUKOVO DELO

PAUKOVO DELO – Desanka Maksimović / Pesme za decu / Tekst pesme:

Slušam ptičije reči
koračajući kroz šumu
uskom kozjom putanjom
sve strmijom i tanjom,
kad paukova mreža
put mi najednom prepreči.
Sred mreže raskoračen
pauk gazdinski stao
kao seljak na njivi
koju je uzorao.
Mogla sam pokretom ruku
zderati to pletivo,
svu paukovu muku
smrsiti u klupče sivo,
ali mi beše žao.
Udarih šumom levo
kroz duboku čestu svežu:
ko zna šta je pauk snivô
dokle je pleo mrežu;
i on je možda srce
u tanane niti preo,
u mrežu ga stvorio svega.

Obazrem se još jednom
iza granja na njega,
i vidim kako i on
za mnom se obazreo.

Desanka Maksimović

Video: recitacija pesme PAUKOVO DELO 05:04

Desanka Maksimović – PRVAK (Petliću pevaču sutra me probudi…)

Desanka Maksimović – PRVAK (Petliću pevaču, sutra me probudi…)/ Pesme za decu / Tekst pesme:

Petliću pevaču,
sutra me probudi
pre nego što ptice
iz gnezda poskaču,
pre dece i ljudi –
vikni glasom jasnim,
prvi dan u školu
da ti ne zakasnim.

I ti, sunce jarko,
što ranije možeš,
u prozor mi grani,
da pre mene Ivan
i Petar i Marko
sutra ne porani.

I ti, mama, rano,
kako zora svane,
u sobu utrči
i sa mene svuci
brzo pokrivače –
hoću da u školi,
s tablicom u ruci,
budem prvo đače.

Desanka Maksimović

Video: Recitacija pesme PRVAK 04:18