Arsen Dedić – Život je Češka

Život je Češka 

To kad se kaže: Život je more
riječ je preteška
Život je manje: malo lukavstvo
Život je Češka

Čovjek se spasi, ispliva barem
ako se smješka
Vjerujte meni: manje je Poljska
više je Češka

Srce na dlanu, ruka u vatri
krupna je greška
postoje brojne tihe metode
Život je Češka

Motika, kuka, vile i gusle
oprema teška
u toj nas bici braniti neće
jer život je Češka

Arsen Dedić