Đorđe Balašević – Noć kad sam preplivao Dunav

Đorđe Balašević – Noć Kad Sam Preplivao Dunav / Album: 003 (1985) Tekst pesme:

Na mostu smena straže,
znao sam da me traže,
žandara nema koji ne zna moj lik.

Zar moja glava vredi sto forinti, gospodo draga?
Pod slikom toliko piše…
Vredi bar krajcaru više.

Dobre smo krčme znali,
dobre smo konje krali,
dobra nas neka zvezda pratila svud.

Ostajte zbogom zeleni Karpati, drumovi carski.
Dugo sam bio daleko, da l’ me poželeo neko?

Dolazim, sto dukata donosim,
i kašmirsku maramu čudesnih boja.

Dolazim, da te opet zaprosim,
dok te drugom ne daju, ljubavi moja.

Talasi lađe lome…
Šta srce zna o tome?
Srce je ludi husar, pijan i mlad.

I te sam noći preplivao Dunav, dubok i strašan.
Oprosti velika reko, al’ ja sam morao preko!

Dolazim, sto dukata donosim,
i kašmirsku maramu čudesnih boja.

Dolazim, da te opet zaprosim,
dok te drugom ne daju, ljubavi moja.