Đorđe Balašević – REPORTERU (Kraljevstvo dajem za dobru vest)

Đorđe Balašević – REPORTERU (Kraljevstvo dajem za dobru vest)/ Raritet (1983) Tekst pesme:

Od ranog jutra naš teleks gunđa
i bezbroj raznih novosti slaže.
Možda baš sad otkucava naslov
i moje sledeće reportaže:
„Margaret Tačer i malvinski rat“,
„Kafa iz Trsta i vile na sprat“…
I ne znam više o čemu da pišem kad svi znaju sve.

Levo i desno, gore i dole.
Samo dva oka a četir’ smera.
Ne da mi mira manjak papira,
sve manje hrane za gladna pera.

Sve reportere istina brine,
stranica ne sme ostati prazna.
Ko će da ispravi sve krive Drine?
Ja neću. Možda će javnost kad sazna.

„Mladi bez posla“, „ljubav i moda“,
„Debele greške a razlog tanak“.
Tema za temom, priča za pričom
ali ni jedna za pravi članak.

Kraljevstvo dajem za dobru vest,
sutra bi morao predati tekst,
a ne znam više o čemu da pišem
kad svi znaju sve.

Levo i desno, gore i dole.
Samo dva oka a četir’ smera.
Ne da mi mira manjak papira,
sve manje hrane za gladna pera.

Sve reportere istina brine,
stranica ne sme ostati prazna.
Ko će da ispravi sve krive Drine?
Ja neću. Možda će javnost kad sazna.

Celog života strpljivo čekam
da neki čovek ujede kera.
To je deviza, ta stara šala,
ta vest je želja svih reportera.

Posao moj je ko drugi svi,
nije ko roman il’ film ili strip,
ali se ipak ni za šta ne bih menjao ja.

Levo i desno, gore i dole.
Samo dva oka a četir’ smera.
Ne da mi mira manjak papira,
sve manje hrane za gladna pera.

Sve reportere istina brine, stranica ne sme ostati prazna.
Ko će da ispravi sve krive Drine?
Ja neću. Možda će javnost kad sazna.