Đorđe Balašević – Dodir svile (knjiga)

Đorđe Balašević – Dodir svile (knjiga) / Zbirka pesama Đorđa Balaševića sa veoma zanimljivim ličnim komentarima i pričama o njihovom nastanku. Knjiga je izdata 1996. godine.

CITATI IZ KNJIGE „DODIR SVILE“

***

Odlomak iz knjige:

PISALI SU DA SAM ZLATAN… ILI DA SAM ČIST ŠARLATAN?

Jesi ili nisi.

I gotovo…

Ponekad sanjam predele koje nisam video, a odnekud ih znam…
Sanjam tiha blagozelena prostranstva bez puteva i ljudi, visije oble i meke kao džinovske mahovine, sanjam ih, kao da letim nad njima, neke polegle bezvrhe bregove koji se graniče sa nedogledom, i na koje se iz ravnice moraš penjati, a sa planine silaziti do njih…
Prelistao sam silne knjige nadajući se da će Tajna samo zasjati među stranicama, kao presovani listak staniola, prelistao sam silne oblake, grickajući onu sladunjavu travku koja raste jedino u podnožju Mladosti, slušao sam šta zbore Pametni, poturao ogledalce pred Opsenare, loveći Rešenje u njihovim obrnutim likovima, a onda sam preplivao čak na drugu obalu Čekanja, i tek otud video da su crkve mudrosti tamo odakle dolazim… Srećom njihovi vrhovi dizali su se iznad šume vremena dovoljno visoko da se po njima dalje orijentišem…
Godinama sam Mudrace lakomisleno tražio po izgledu, po dugim noktima, ili sedim bradama, a oni su mi, prerušeni u piljarice i kočijaše, još odavno negde usput došapnuli tri najveće mudrosti sveta…
Samo da smo mi živi i zdravi.
Sve u svoje vreme.
Jesi ili nisi.

Ponekad je najteže uraditi nešto Lako, i najkopmplikovanije shvatiti nešto Jednostavno.

Precenio sam Život ka što precenjujem sve i svakog, i neki misle da se nepotrebno rasipam plaćajući prevelike cene na sve strane, ali ne radim to samo zato što sam Veliki Troškadžija…

Ne, ne uvek…

Ljude katkad precenjujem i zato što me je sramota da imam posla samo sa Jeftinima…