Izet Kiko Sarajlić – JUSTINASU MARCINKJAVIČJUSU

Izet Kiko Sarajlić – JUSTINASU MARCINKJAVIČJUSU

  • Posted on: 11/11/2017
  • By:

JUSTINASU MARCINKJAVIČJUSU

Kroz pedeset godina 
bićeš ulica u svom lepom Vilniusu.
Dečaci će u njoj zakazivati
ljubavne sastanke.
A ja sam tu ulicu znao i voleo.
Ponekad bih sa njom razmenio i poneko pismo.

Izet Kiko Sarajlić, 1975