Izet Kiko Sarajlić – JUSTINASU MARCINKJAVIČJUSU

JUSTINASU MARCINKJAVIČJUSU

Kroz pedeset godina
bićeš ulica u svom lepom Vilniusu.
Dečaci će u njoj zakazivati
ljubavne sastanke.
A ja sam tu ulicu znao i voleo.
Ponekad bih sa njom razmenio i poneko pismo.

Izet Kiko Sarajlić, 1975