Izet Kiko Sarajlić – OPROŠTAJ S KOLARCEM

OPROŠTAJ S KOLARCEM 

A gdje su – pita me – brodovi s našim zastavama?

Naš „Aleksa Šantić“? Naša „Prva petoljetka“? Naš „Vladimir Nazor“?

Gdje su naši brodovi? Nema ih.

Nema brodova sa našim zastavama.

Ona radost stvaranja koja se iz pjesama Đorđa Balaševića

presipala po čitavoj drzavi od Triglava do Đevđelije – gdje je?

Nema je.

 

Izet Kiko Sarajlić

 

Izet Kiko Sarajlić – BALAŠEVIĆ