Šarl Bodler – ČOVEK I MORE

ČOVEK I MORE

Slobodni čoveče, sav si moru predan!
Ko u ogledalu, u njem ti se duša
Sa odmotavanjem talasa penuša,
A i duh ti je gorki morski bezdan.

Uranjaš u njega ko u svoju sliku;
Očima i rukama grliš mu talase,
Dok srce kadikad zaboravi na se
Uz njegovu divlju i žalosnu riku.

Isto ste ćutljivi i mračni vas dvoje:
Niko ti ne izmeri, čoveče, ponore,
Nit tvoja bogatstva dogleda, o more,
Ljubomorno tajne vi čuvate svoje!

Vekovima se ne odmarate od rata,
Tučete se surovo, bez griže: biće
Da mnogo volite smrt i krvoproliće,
– Dva večita hrvača, dva nesita brata!

Šarl Bodler, Cveće zla
(Prevod: Milovan Danojlić)