Laza Kostić – POSTANAK PESME

POSTANAK PESME

Sunašca na zalazu
kroz prozor pada žar,
odande na tvoj adiđar,
sa njega na duvar.

Razišô se u mlazu,
pa šara bledi zid,
plavetan kao nebni vid,
pa rumen kao stid.

Zapali srce moje,
iz njega sinu zrak,
kroz oka tvoga kamen drag
prosinuo je blag.

Pa i on je u boje
razišao se ceo,
još lepši šar je razapeo
na listak ovaj beo.
I nestaće mu sunca,
al’ trajaće taj cvet,
jer to je onaj nepovred
što pesmom zove svet.

Laza Kostić