Aleksandar Sergejevič Puškin – SVE PROĐE

SVE PROĐE

Ako život te obmane,
ne tuži, ne kazuj jad!
Primiri se tužan tad:
videćeš i bolje dane.

Ka budućem srce gre;
Sadanje je dosadilo…
Sve prolazi, sve je tren,
a što prođe biće milo…

Aleksandar Sergejevič Puškin