Đorđe Balašević – Licidersko srce

Đorđe Balašević – LICIDERSKO SRCE / Neobjavljena pesma / Tekst pesme:

Kao zlatna, žuta dinja što u leto zri…
Nad ravnicom mesec tinja, žito mirno spi…
Izdaleka put me nosi po prašini i po rosi…
Lutao sam belim svetom, sad sam opet tu.

Donosim ti s putovanja licidersko srdašce na dar.

Svakog trena, svakog časa, bliže mi je dom…
Sa salaša lavež pasa priča mi o tom…
Mislim kako spavaš sada, kosa ti niz jastuk pada…
Možda snivaš da se vraćam, da sam blizu već…

Možda snivaš da ti nosim licidersko srdašce na dar.

Kao zlatna, žuta dinja što u leto zri…
Nad ravnicom mesec tinja, žito mirno spi…
Izdaleka put me nosi po prašini i po rosi…
Lutao sam belim svetom, sad sam opet tu.

Donosim ti s putovanja licidersko srdašce na dar.

Đorđe Balašević