Najlepše dečije pesme Mix – Kolibri, Dragan Laković, Poletarci, Đuza Stojiljković…

Najlepše dečije pesme Mix – Kolibri, Dragan Laković, Poletarci, Đuza Stojiljković… / Album, Video

Najlepše pesme za decu – „Al’ je lep dečji svet“ (ceo album) Pesme čika Jove Zmaja, Desanke Maksimović, Dragana Lukića, Ljubivoja Ršumovića, Božidara Timotijevića, Petra Popovića… Pevaju Kolibri (dečji hor), Vlastimir Đuza Stojiljković, Dragan Laković, Poletarci (dečji hor), Dečji hor O.Š. „Vuk Karadžić“…

1. Al’ je lep ovaj svet (P. Popović – R. Radivojević – Jovan Jovanović Zmaj) – Dečji hor RTS i ZA RTS

2. Leptir i dete (P. Popović – M. Živanović – Jovan Jovanović Zmaj) – vok. sol. Lj. Rančić, vokali A. Ivanović i Vukašin Savić, Dečji hor „Poletarci“

3. Zimska pesma (P. Popović – M. Šouc – Jovan Jovanović Zmaj) – vok. sol. D. Sovilj, Dečji hor „Kolibri“, ZA RTS

4. Kada se voli (P. Popović – M. Živanović – Božidar Timotijević) – vok. sol. Ivana Kotov, Dečji hor „Poletarci“, ZA RTS

5. Kolo (P. Popović – M. Živanović – Jovan Jovanović Zmaj) – Dečji hor „Poletarci“, ZA RTS

6. Mali konjanik (P. Popović – Z. Skerl – Jovan Jovanović Zmaj) – vok. sol. Ž. Ivanović, Dečji hor „Kolibri“, ZA RTS

7. Je li sad sam velika (P. Popović – M. Živanović – Jovan Jovanović Zmaj) – vok. sol. Aleksandra Jovanović, Dečji hor „Poletarci“, ZA RTS

8. Mali div (P. Popović – M. Živanović – Jovan Jovanović Zmaj) – vok. sol. A. Nikolić, Dečji hor RTS, sinty R. Radivojević

9. Taši, taši, tanana  (P. Popović – M. Šouc – Jovan Jovanović Zmaj) – Dečji hor „Poletarci“, VNO RTS

10. Vivak (P. Popović – M. Šouc – Jovan Jovanović Zmaj) – vok. sol. Aleksandra Kovačević, Dečji hor RTS, ZA RTS

11. Mati (P. Popović – R. Radivojević – P. Popović) – vok. sol. Marija Marić, Dečji hor „Poletarci“, ZA RTS

12. Brzi Gonzales (P. Popović – R. Radivojević – P. Popović) – vok. sol. Ana i Ružica Vitorović, Dečji hor O.Š. „Vuk Karadžić“

13. Ekspres đački kalendar (P. Popović – M. Živanović – Dragan Lukić) – vok. sol. Milan Vidović, Hor MŠ „Vojislav Vučković“

14. Eci, peci, pec (P. Popović – M. Šouc – P. Popović) – vok. sol. Ivana Kotov, Dečji hor „Poletarci“, ZA RTS

15. Veliki odmor (P. Popović – M. Živanović – Dragan Aleksić) – vok. solista Dragan Laković

16. Šumska ljuljaška (P. Popović – M. Šouc – Desanka Maksimović) – vok. sol. Ana Štajdoher, Dečji hor RTS „Kolibri“, ZA RTS

17. Čekamo je čekamo (P. Popović – M. Živanović – Dragan Lukić) – vok. sol. Aleksandra Jovanović, Dečji hor „Poletarci“, ZA RTS

18. Pismo Deda mrazu  (P. Popović – M. Živanović – Stojanka Grozdanov Davidović) – vok. sol. Aleksandra Ivanović, Dečji hor „Poletarci“, ZA RTS

19. Kolibri (P. Popović – R. Radivojević – Desanka Maksimović) – vok. sol. Vlastimir Đuza Stojiljković, ZA RTS

20. Čudo (P. Popović – Vladan Korać – Jelena Izaković) – vok. sol. M. Čelebić, Dečji hor „Kolibri“

21. Bio jednom jedan Petar (P. Popović – M. Živanović – Ljubivoje Ršumović) vok. sol. Ivan Nikolić, Dečji hor RTS, ZA RTS

22. Patak Dača (P. Popović – M. Živanović – P. Popović) – vok. sol. Vlastimir Đuza Stojiljković, Dečji hor „Kolibri“, ZA RTS