Kategorije
Citati Proza Video

BAJAZIT (1389) – PRED KOSOVSKU BITKU / Beseda

BAJAZIT (1389) – PRED KOSOVSKU BITKU / Beseda i beleška iz knjige RETORIKA Branislava Nušića BAJAZIT (1389) Pravoverni! Mi idemo na nevernike. Alah koji vlada sudbinomnašom predaće nam đaure u ruke ako smo verni Alahu i ako se držimo amaneta koje nam je njegov prorok Muhamed ostavio. Zato, ako ima koga među vama koji ne […]

Exit mobile version