Miroslav Mika Antić – O MUZICI

O MUZICI Oluja ima savršeni mir u svome srcu i ona ga čuje u mnoštvu paklenih šumova. Ali tu bi odmah moralo da se primeti da je to seme, da je to klica, da je to ono najmekše u plodu jednog vetra. I zato se za nekog ko gospodari svojim uhom i ne razume se ni u šta drugo do u osluškivanje najskrivenijeg jednog — kaže da pripada muzici. Zato su velike vojskovođe spokojne dok traje borba. Zato ptica ima svoj čvrst oslonac u vazduhu. Zato deca i u divljim zverima vide igračke i maze ih. Zato pravi kapetani brodova…