Ознака: Krov sveta

Miroslav Mika Antić – O SLIKARSTVU

Miroslav Mika Antić – O SLIKARSTVU

Ne veruj boji.
Ne preceni je i ne potceni.
Ne moli joj se.
Nemoj se rugati boji.
Ona vreba.

Boja je metak iz mraka.
Zlatno sečivo.
Boja je i zalutala kamenica.
Boja boli.

Ko se muči da sanja,
— ugledaće san tek onda kad opet bude budan.

Ko se probudi,
a zaboravi šta je sanjao,
— nije ni zaslužio uzglavlje.

Ko se probudi,
a siguran je da ništa nije sanjao,
— upropastio je ovom svetu jedno dragoceno,
jedno toliko lepo i tako pažljivo pripremano platno.

Radi munjevito.
Ali da mekom oštricom četke,
umeći jednu lakoću svih pravih brzima na svetu,
otvoriš ranu trenutka
i pretvoriš je bar u dve večnosti.

Ali ako si istinski slikar,
ne moraš čak ni da slikaš.
Jer tebi jedinom nije potrebno da se boriš.

Tvoje su slike davno pre tebe
već u tebi,
a samim tim i oko tebe
— gotove.

Priđi.
Primeti.
I samo urami svog protivnika.

Miroslav Mika Antić

Iz knjige: Krov sveta

Miroslav Mika Antić – O MUZICI

Miroslav Mika Antić – O MUZICI

Oluja ima savršeni mir u svome srcu
i ona ga čuje u mnoštvu paklenih šumova.

Ali tu bi odmah moralo da se primeti
da je to seme,
da je to klica,
da je to ono najmekše u plodu jednog vetra.

I zato se za nekog
ko gospodari svojim uhom
i ne razume se ni u šta drugo
do u osluškivanje najskrivenijeg jednog
— kaže da pripada muzici.

Zato su velike vojskovođe spokojne dok traje borba.

Zato ptica ima svoj čvrst oslonac u vazduhu.

Zato deca i u divljim zverima vide igračke
i maze ih.

Zato pravi kapetani brodova
uvek u glavi imaju još jedan svetionik.

Biti oprezan
— to je zadatak muzike.

Ne polakomiti se na mnoštvo zvukova
— njeno je dostojanstvo.

Pronaći meru ćutanja
— to je samo početak muzike.

Čuti pre svih unapred
— tek to je,
konačno,
muzika.

Miroslav Mika Antić

Iz knjige: Miroslav Antić – KROV SVETA, Izdavač: Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1974.