Miroslav Mika Antić – O MUZICI

Miroslav Mika Antić – O MUZICI

Oluja ima savršeni mir u svome srcu
i ona ga čuje u mnoštvu paklenih šumova.

Ali tu bi odmah moralo da se primeti
da je to seme,
da je to klica,
da je to ono najmekše u plodu jednog vetra.

I zato se za nekog
ko gospodari svojim uhom
i ne razume se ni u šta drugo
do u osluškivanje najskrivenijeg jednog
— kaže da pripada muzici.

Zato su velike vojskovođe spokojne dok traje borba.

Zato ptica ima svoj čvrst oslonac u vazduhu.

Zato deca i u divljim zverima vide igračke
i maze ih.

Zato pravi kapetani brodova
uvek u glavi imaju još jedan svetionik.

Biti oprezan
— to je zadatak muzike.

Ne polakomiti se na mnoštvo zvukova
— njeno je dostojanstvo.

Pronaći meru ćutanja
— to je samo početak muzike.

Čuti pre svih unapred
— tek to je,
konačno,
muzika.

Miroslav Mika Antić

Iz knjige: Miroslav Antić – KROV SVETA, Izdavač: Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1974.