Aleksandar Blok – Sve mre na zemlji…

Sve mre na zemlji: i mladost i mati,
Izneveri žena i ostavlja drug.
Ali ti drugu slast probaj i shvati,
Zagledan u hladni i polarni krug.

Uzmi čun, plovi na taj pol daleki
U ledene stene; zaboravi sve —
Gde su ljubili i ginuli neki…
Zaboravi strasti nekadanje tle.

I tu, na drhtaj od tihoga hlada,
Umorenu dušu nauči nek zna:
To što je ovde njoj ne treba, kada
Otuda nagrne sjajnih zraka tma.

1909

Aleksandar Blok

Prevod: Stevan Raičković