Desanka Maksimović – ZA PEPELJUGU (Tražim pomilovanje)

ZA PEPELJUGU 

Tražim pomilovanje
za lepotu koja pod koritom spava
dok se maćehina kći u zlatnom ruhu
dvorom šepuri,
za pepeljugu,
za pepeo suri
koji po njoj pada
dok kraljević kćeri maćehinoj
sasečenih peta
cipelu navlači;
za pastorku koja u zapećku stoji
dok su oholih maćehinih kćeri
pune tvoje dvorane i perivoji;
za lepotu koja pod koritom spava
u lancima nehaja i prezira,
za njene u vrtu zametnute stope,
za pastorku koju ne izvode
pred kraljevskog prosca da je bira.

Desanka Maksimović