Đorđe Balašević – Budimpeštanski sneg (Anita) – priča o pesmi

Jedna pesma je davno bila snimljena, pevao je Đorđe Marjanović, ja sam mu dao tu pesmu ’78. godine kad sam došao na Opatijski festival. Gurnuli me onako pred prave pevače, nikad dotle ni u mikrofon nisam pevao, ništa… I on se pojavio, Đorđe Marjanović je (za one koji su se kasnije uključili) bio velika zvezda kad sam ja bio klinac, i kao da li ja imam neku pesmu za njega… Imam. I ja sam mu dao jednu pesmu koju smo nazvali onda onako radno Budimpeštanski sneg. Međutim, nikad ta pesma nije prošla kako je trebalo, Ovog puta smo je napravili stvarno, iskoristili smo prisustvo gospodina Šena, i ako u ovoj pesmi bude malo infantilnijih momenata to je zato što je pisao jedan mnogo mlađi Balašević 1977. godine

– Đorđe Balašević, 2001. godine