Vojislav Ilić

Književnik Vojislav Ilić je rođen 1860. godine u Beogradu. Bio je treći sin pesnika i političara Jovana Ilića. Započeo je novu epohu u našem pesništvu koja je išla u korak sa najmodernijim poetskim pokretima tog doba u svetu. Iako je živeo nepune 34 godine ostavio je obimno i raznovrsno pesničko delo koje je izvršilo snažan uticaj na njegove mlađe savremenike i naslednike.

BIOGRAFIJA

PESME

GOSPOĐICI N.

HIMNA VEKOVA

SIVO, SUMORNO NEBO…

U NOĆI

VEČE

ZAPUŠTENI ISTOČNIK

ZIMSKO JUTRO

Za Vojislavom Ilićem ostalo je jedno pesništvo koje se razlikovalo od svega što je u srpskom pesništvu bilo napisano u 19. veku i bez kojeg se ne bi mogao shvatiti ni logično objasniti početak poetskog 20. veka. Iliću, pre svih drugih pesnika njegovog vremena i posle njega, pripada naziv osnivača srpske moderne poezije. (Milorad Pavić)

Video: 11 pesama Vojislava Ilića