Kutak za Bistrooke

Đorđe Balašević KALENDAR MOG DETINJSTVA – prvi deo – 

 

Izdavač Balbelo, Novi Sad
Dizajn korica Robert Kliban
Štampa Futura, Petrovaradin
Tiraž 3000
Godina 2017

CITATI IZ KNJIGE

 ***

back to top
Kutak za Bistrooke