Dobrica Erić – SLAVUJ I SUNCE

Dobrica Erić – SLAVUJ I SUNCE / Tekst pesme:

U kosi luga slavuj se javlja.
Sunce izroni iz plave bare.
Žubori potočić dečijeg zdravlja
kroz rascvetane jabučare…

U lugu predu sunčeve prelje:
svileni končići vise sa grana.
Vodeničar jutra još melje
zvezde za zlatnu pogaču dana.
Slavuj, sin gaja gde jelen pase,
peva zaljubljen u ružu sunca.

A sunce sluša… i želi da se
pretvori u tog slatkoljupca.
I dok u kljunu slavuja sviće
pesma proleća – sunce sa cera
daruje jasike i ceriće
minđušicama od bisera…

A sneg mirisnih latica pada
i kljuca, kljuca detlić tvog bila.
Plavo nebo i bela stada…
Zamisli za tren da imaš krila –
i poletećeš iznad livada!

Dobrica Erić