Dušan Duško Radović – Plavi žaket

PLAVI ŽAKET

Baš sam bio u plavom žaketu
kada sretoh Vasiljević Cvetu.
Da l’ zbog mene, da li zbog žaketa,
prevari se, okrete se Cveta.

Ja joj rekoh: „Dobar večer, Cveto,
s dopuštenjem – malo bih prošeto…“
Da l’ zbog mene, da li zbog žaketa,
prevari se i pristade Cveta.

Taman sve to – kad zalaja pseto!
Ja joj rekoh: „Drž se mene, Cveto!“
Da l’ zbog mene, da li zbog žaketa,
prevari se, pridrža se Cveta.

Beše leto kad je božur cveto,
ode pseto, ja u polje skretoh.
Da l’ zbog mene, da li zbog žaketa,
prevari se pa skrete i Cveta.

I logično, s obzirom da skretoh,
plavi žaket na livadu metoh.
Da l’ zbog mene, da li zbog žaketa,
prevari se i spusti se Cveta.

Prođe leto i još pet-šest leta,
sad se Cveta mojom kućom šeta,
iz razloga ekstra kvaliteta
da li mene ili mog žaketa.

Dušan Duško Radović

Dušan Duško Radović – Plavi žaket. Pesmu otpevali Bora Čorba, Milena Dravić i Dragan Gaga Nikolić ♥

***