Jovan Dučić – Poezija

Poezija 

Mirna kao mramor, hladna kao sena,
ti se bledo tiho devojče što sneva.
Pusti pesma drugih neka bude žena,
koja po nečistim ulicama peva.

Ja ne mećem na te đinđuve sa trakom,
nego žute ruže u te kose duge:
Budi odveć lepa da se sviđaš svakom,
odveć gorda da bi živela za druge.

Budi odveć tužna sa sopstvenih jada,
da bi išla ikad da tešiš ko strada,
a čedna, da vodiš gomile što nagle.

I stoj ravnodušna, dok oko tvog tela,
mesto kitnjastog i raskošnog odela,
lebdi samo pramen tajanstvene magle.

1904.

Jovan Dučić