SEDAM STAROGRČKIH MUDRACA – Biblioteka mudrosti

Sedam mudraca iz Grčke (grčki:οἱ ἑπτὰ σοφοί hoi hepta sophoi) je zajednički naziv za najstarije predstavnike grčke filozofije koji su svoje misli izricali u obliku sažetih izreka. Živeli su u VI i V veku p. n. e. U mnoštvu verzija, lista sedam mudraca kod raznih autora obuhvata ukupno tridesetak slavnih. Mudracem su u ono doba – pre, otprilike, 2600 godina – nazivali svakog ko se “mudrošću bavi po pozivu, dakle čoveka koji je bio istaknut po svojoj duhovnoj snazi i oštrini” Sedam mudraca koji se najčešće pominju:

Solon iz Atine
Tales iz Mileta
Hilon iz Sparte
Pitak sa Lezbosa
Bijas iz Prijene
Kleobul iz Lindoca
Perijandar iz Korinta

U raznim verzijama pominju se još i: Leofant iz Lebeda, Epimenid, Mizon, Anakars, Pitagora, Aristodem, Panfil, Anakars, Akusilaj, Skabre, Ferekid, Las, Orfej, Lin, Epikur…

Misli (izreke) mudraca iz stare Grčke:

Sve svoje nosim sa sobom. – Bijas. U vreme kada je persijski car Kir opsedao Prijenu stanovnici su bežali noseći sa sobom imovinu, a jedino je Bijas išao bez ičega. Kada su ga Kirovi vojnici pitali zašto on ništa ne nosi, odgovorio je: Sve svoje nosim sa sobom!
Ni u čemu ne preteruj. – Solon
Ja znam samo jedno, a to je da ništa ne znam. (stgrč. ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα; lat. scio me nihil scire) – Sokrat
Veće je poštovanje iz daljine. -Tales
Rado slušaj i ne govori mnogo. – Kleobul
Bogatstvo se ne meri materijalnim vrednostima koje čovek poseduje, već čašću koju je stekao. – Epikur
Iskustvo je najbolja škola, samo je školarina vrlo skupa. – Sokrat
Početak otkriva čoveka. – Bijas
Zakoni su kao paukova mreža: oni hvataju samo male muve, dok velike s lakoćom tu mrežu pocepaju. – Anakars
Zlato proveravamo vatrom, ženu zlatom a muškarca ženom. – Pitagora
Zanos može sve. – Perijandar
Vrlina je znanje. – Sokrat
Najbolje je držati meru. – Kleobul
Spoznaj sebe (grč: γνωθι σεαυτόν) je čuveni starogrčki natpis koji je stajao na ulazu proročišta u Delfima. Ova izreka se pripisuje nekolicini grčkih mudraca, među kojima su: Hilon iz Sparte, Solon iz Atine, Tales iz Mileta, Heraklit iz Efesa, Pitagora sa Samosa, Sokrat iz Atine.
Ni bogovi se ne bore protiv onoga što mora biti. – Pitak
Ne pričaj zlo o mrtvima. – Hilon
Kamen je zamrznuta muzika. – Pitagora
Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja. – Sokrat
Ako zapovedaš, upravljaj samim sobom. – Tales
Mrtvoga smatraj sretnim. – Hilon
Ako si naučio slušati, znaćeš i zapovedati. – Solon
Knjige su hladni ali pouzdani prijatelji. – Sokrat
Čovek je mera svih stvari. – Pitagora
Većina ljudi je zla. – Bijas
Poštuj starije. – Hilon
Radije nek ti zavide nego da te sažaljevaju. – Tales
Pokoravaj se zakonima. – Hilon
Kad bi svi ljudi prikupili svoje nesreće na jedno mesto, većina bi bila srećna da kući ponovno uzme vlastitu umesto da ponesu deo zajedničke celine. – Solon
Užici su prolazni, časno ime je besmrtno. – Perijandar
Uoči pravi čas. – Pitak
Ne smej se nesrećnicima. – Hilon
Ako je vladar jednom omražen, onda ga njegova bilo dobra bilo loša dela terete. – Tales
Ne poželi nemoguće. – Hilon
Kad govoriš o svom neprijatelju ne zaboravi da bi mu jednog dana mogao postati prijatelj. – Perijander
Najbrži je um, jer kroz sve juri. – Tales
Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja. – Sokrat

Za Talesa se smatra da je bio prvi od sedmorice mudraca (po Platonovom spisu “Protagora”) i on je prvi kojem je dodeljen naziv mudrac (ho sofos), ali tek posmrtno. Tales je bio veoma svestran čovek. Bavio se matematikom, astronomijom, geometrijom, politikom, bio je hidrotehničar i nautički inženjer, trgovac i filozof – mada taj naziv još tada nije bio upotrebljavan.
Tales je čoveku koji ga je pitao šta je bilo pre: noć ili dan, odgovorio: „Noć je za jedan dan starija“.

Šta je teško? – Samoga sebe spoznati.
A šta je lako? – Drugome savet davati. (Tales)

Foto kolaži: Bistrooki - www. balasevic.in.rs / Preuzimanje delova tekstova, tekstova u celini, fotografija i ostalog sadržaja na sajtu je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu ili fotografiji na www.balasevic.in.rs. Ispoštujte naš trud, nije teško biti fin. :)