Slobodan Marković (Libero Markoni) – JEDNOM U GRADU KO ZNA KOM

JEDNOM U GRADU KO ZNA KOM

Jednom u gradu ko zna kom
Ti ćeš imati topli dom…

I prozor s vidicima bez dna
i sobe pune dečjeg sna.

A ja, ne pitaj, o, ja ću i tad
prestati već da budem mlad.

I ako te sretnem bilo gde
neće nam biti kao pre.

Jednom u gradu ko zna kom
svetleće u noći tvoj topli dom.

Slobodan Marković Libero Markoni