Dušan Vasiljev – Čovek peva posle rata

ČOVEK PEVA POSLE RATA – Dušan Vasiljev (Video: pesmu govori Bekim Fehmiu) Ja sam gazio u krvi do kolena, i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posekli sede kose. I ja u ovom mutnom moru bluda i kala ne tražim plena: oh, ja sam željan zraka! I mleka! I bele jutarnje rose! Ja sam se smejao u krvi do kolena, i nisam pitao: zašto? Brata sam zvao dušmanom kletim, i kliktao sam kad se u mraku napred hrli, i onda leti k vragu i Bog, i čovek, i rov! A danas mirno gledam kako mi…