Petar II Petrović Njegoš – GORSKI VIJENAC

GORSKI VIJENAC (odlomci) VLADIKA DANILO Viđi vraga su sedam binjišah, su dva mača a su dvije krune, praunuka Turkova s Koranom! Za njim jata prokletoga kota, da opuste zemlju svukoliku kâ skakavac što polja opusti. Francuskoga da ne bi brijega, aravijsko more sve potopi! San pakleni okruni Osmana, darova mu lunu kâ jabuku. Zloga gosta Evropi Orkana! Kolo Čašu meda jošt niko ne popi što je čašom žuči ne zagrči; čaša žuči ište čašu meda, smiješane najlakše se piju. VUK MIĆUNOVIĆ Bez muke se pjesna ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova! Junaštvo je car zla svakojega – a…

Petar Petrović Njegoš – NOĆ SKUPLJA VIJEKA

NOĆ SKUPLJA VIJEKA      La douceur de l’haleine de cette      déesse surpassait tous les parfums      de l’Arabie heureuse. Plava luna vedrim zrakom u prelesti divno teče ispod polja zvjezdanije’ u proljećnu tihu veče, siplje zrake magičeske, čuvstva tajna neka budi, te smrtnika žedni pogled u dražesti slatkoj bludi. Nad njom zv’jezde rojevima brilijantna kola vode, pod njom kaplje rojevima zažižu se rosne vode; na grm slavuj usamljeni armoničku pjesmu poje, mušice se ognjevite kâ komete male roje. Ja zamišljen pred šatorom na šareni ćilim sjedim i s pogledom vnimatelnim svu divotu ovu gledim. Čuvstva su…