Federiko Garsija Lorka – GITARA

GITARA Počinje tužaljka gitare. Razbijaju se kupe praskozorja. Počinje tužaljka gitare. Zalud ju je šutkati. Ne možeš je ušutkati. Plače jednolična, kao što plače voda, kao što plače vjetar na snježištu. Ne možeš je ušutkati. Plače zbog stvari dalekih. Pijesak toploga juga što traži kamelije bijele. Plače strijelu bez cilja, večer bez sutra i prvu mrtvu pticu na grani. Oh gitaro! Srce ranjeno sa pet mačeva. Federiko Garsija Lorka (Prevod: Drago Ivanišević) La Guitarra Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora…